Thông báo lịch tạm ngừng giao dịch lễ giáng sinh và tết dương lịch 2020-2021