Các Bước Chơi Forex Đơn Giản Nhất Năm 2020

Không giống như hầu hết các thị trường tài chính khác, thị trường giao dịch ngoại hối không có địa điểm hoặc trao đổi trung tâm. Nó hoạt động giao dịch 24 giờ mỗi ngày thông qua mạng lưới các doanh nghiệp, ngân hàng và cá nhân trên toàn cầu. Điều này có nghĩa là giá tiền tệ liên tục biến động về giá trị với nhau, mang lại nhiều cơ hội giao dịch cho mọi khách hàng.

Các bước chơi Forex

1. Chọn một cặp tiền tệ

Quyết định cặp tiền nào bạn muốn giao dịch. Với hơn 65 cặp tiền tệ để lựa chọn, chọn một cơ hội giao dịch phù hợp với bạn là điều quan trọng. 

Các công cụ nghiên cứu cơ bản và kỹ thuật của Atom Markets có thể giúp bạn phát hiện các cơ hội giao dịch tiền tệ phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên dành thời gian để hiểu mức độ biến động giá liên quan đến cặp tiền tệ để giúp quản lý rủi ro của bạn.

2. Quyết định loại giao dịch ngoại hối 

Có hai cách để giao dịch ngoại hối với City Index CFD hoặc Forex Trading. Mỗi cái có kích thước cổ phần cụ thể của nó:

Trong giao dịch CFD, bạn giao dịch một số lượng CFD theo đơn vị tiền tệ cơ sở (tiền tệ ở bên trái). Ví dụ: nếu bạn giao dịch AUD / USD, cổ phần của bạn sẽ bằng đô la Úc, trong khi bằng USD / JPY, cổ phần của bạn sẽ bằng Đô la Mỹ

Trong giao dịch Forex, bạn mua rất nhiều, theo đơn vị tiền tệ cơ bản (tiền tệ bên trái)

Ví dụ: nếu bạn giao dịch AUD / USD, cổ phần của bạn sẽ bằng đô la Úc, trong khi bằng USD / JPY, cổ phần của bạn sẽ bằng Đô la Mỹ (kích thước cổ phần tối thiểu là 1000)

3. Vào lệnh

Lệnh là một hướng dẫn để tự động giao dịch tại một thời điểm trong tương lai khi giá đạt đến một mức cụ thể được xác định trước bởi bạn. Bạn có thể sử dụng các lệnh dừng và giới hạn để giúp đảm bảo rằng bạn khóa bất kỳ lợi nhuận nào và giảm thiểu rủi ro khi đạt được các mục tiêu rủi ro lãi hoặc lỗ tương ứng.

Mặc dù không bắt buộc, do sự biến động trong thị trường ngoại hối sử dụng và hiểu các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ là rất cần thiết.

Lệnh dừng lỗ là một hướng dẫn để đóng giao dịch ở mức giá thấp hơn mức thị trường hiện tại và, như tên cho thấy, được sử dụng để giúp giảm thiểu tổn thất.  

Các Bước Chơi Forex Đơn Giản Nhất

Các Bước Chơi Forex Đơn Giản Nhất

 

Một lệnh dừng lỗ tiêu chuẩn , một khi được kích hoạt, sẽ đóng giao dịch ở mức giá khả dụng tốt nhất. Do đó, có một rủi ro là giá đóng cửa có thể khác với mức đặt hàng nếu giá thị trường chênh lệch.

Các lệnh dừng lỗ tiêu chuẩn và các lệnh giới hạn được đặt miễn phí và có thể được thực hiện trong vé giao dịch khi bạn đặt giao dịch lần đầu tiên và bạn cũng có thể đính kèm các đơn đặt hàng vào các vị thế mở hiện có. 

4. Theo dõi và đóng giao dịch

Bạn có thể theo dõi giá thị trường, xem cập nhật lãi / lỗ chưa thực hiện trong thời gian thực, đính kèm đơn đặt hàng vào các vị trí mở và thêm giao dịch mới hoặc đóng giao dịch hiện tại từ máy tính hoặc ứng dụng của bạn trên điện thoại thông minh và máy tính bảng. 

5. Kết thúc giao dịch 

Khi bạn đã sẵn sàng để đóng giao dịch của mình, bạn chỉ cần làm ngược lại với giao dịch mở. Giả sử bạn đã mua 3 CFD để mở, bạn sẽ bán 3 CFD để đóng. Bằng cách đóng giao dịch, lãi và lỗ ròng mở của bạn sẽ được nhận ra và ngay lập tức được phản ánh trong số dư tiền mặt tài khoản của bạn. 

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết “Các Bước Chơi Forex Đơn Giản Nhất Năm 2020”. Chúc bạn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp tại ATOM Markets.

XEM THÊM BÀI VIẾT: Giao dịch Forex ngắn hạn