Hợp tác nhãn trắng

ATOM Markets linh hoạt trong sự hợp tác không đồng thương hiệu (WL Customization). Để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ của đối tác, chúng tôi tạo ra giao diện tổng thể theo yêu cầu của khách hàng bao gồm: phần mềm, tên, biểu tượng logo, biểu tượng phần mềm, sản phẩm giao dịch, quy tắc giao dịch, phương thức... chúng tôi muốn bạn trở thành những nhà giao dịch độc lập hoàn toàn tách khỏi ATOM Markets

Phương Án Hợp Tác Không Đồng Thương Hiệu

Bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan nào điều có thể hợp tác không đồng thương hiệu với ATOM để cung cấp sàn giao dịch chứng khoán phái sinh theo thương hiệu riêng.

Hỗ Trợ Đắc Lực Từ ATOM Markets

Các chuyên gia của ATOM Markets sẽ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình cài đặt và thiết lập phần mềm. Quá trình thiết lập hệ thống sẽ được các nhân viên IT chuyên nghiệp và giàu kinh nghiêm của ATOM hỗ trợ. Hơn 15 ngân hàng và tổ chức cung cấp thanh khoản, cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ tài chính cho các đối tác của chúng tôi. ATOM Markets cung cấp những cầu nối chất lượng tốt nhất và hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác kinh doanh hợp tác không đồng thương hiệu. Và được tặng thêm một bộ giải pháp đỉnh cao của tiếp thị để tối đa hóa lợi tức đầu tư của khách hàng.