Hợp tác nhãn trắng

ATOM MARKETS cung cấp sự linh hoạt tối đa tùy biến của nhãn trắng (WL customization), để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ của đối tác, tạo ra phần mềm và hình ảnh tổng thể theo yêu cầu của khách hàng bao gồm :phần mềm, tên, biểu trưng logo, biểu trưng phần mềm,sản phẩm giao dịch, quy tắc giao dịch, phương thức,..v…v..,trở thành nhà giao dịch độc lập hoàn toàn tách khỏi ATOM MARKETS

Phương Án Nhãn Trắng

Bất kì tổ chức hoặc cơ quan nào điều có thể thông qua sự tùy biến của nhãn trắng ATOM, để cung cấp giao dịch chứng khoán phái sinh theo thương hiệu riêng

Thực lực của ATOM

Các nhân viên chuyên gia của ATOM MARKETS sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình cài đặt và thiết lập phần mềm. Dịch vụ nhãn trắng sẽ được các nhân viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm và nhân viên IT hỗ trợ hoàn thành. Hơn 15 ngân hàng và tổ chức cung cấp thanh khoản, cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ tài chính cho khách hàng nhãn trắng. ATOM MARKETS cung cấp các kênh cầu nối chất lượng tốt nhất và hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác kinh doanh nhãn trắng. Và được tặng thêm một bộ giải phát đỉnh cao của tiếp thị để tối đa hóa lợi tức đầu tư của khách hàng

Nội dung tùy chỉnh nhãn trắng

Sự tùy chỉnh nhãn trắng của ATOM MARKETS có thể phát huy tối đa sự linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ của đối tác, theo yêu cầu để tạo ra phần mềm và hình ảnh tổng thể, bao gồm: phần mềm, tên, biểu trưng logo, biểu trưng phần mềm, sản phẩm giao dịch, qui tắc giao dịch, phương thức trở thành nhà giao dịch tự vận hành hoàn toàn tách khỏi ATOM MARKETS