TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC IB

Khách hàng có thể lựa chọn trở thành đối tác của ATOM Markets qua hình thức hợp tác IB. Trở thành IB của ATOM Markets, bạn sẽ đảm nhận toàn bộ quy trình phục vụ khách hàng theo quy định. Sau khi nhận được thông báo của ATOM MARKETS, bạn sẽ được hỗ trợ toàn diện và nhận được tiền hoa hồng tương ứng. ATOM Markets hỗ trợ IB để giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể. Đồng thời, chúng tôi cam kết sẽ có các khóa đào tạo để duy trì tỷ lệ chuyển đổi khách hàng (tỷ lệ chuyển đổi thống kê lịch sử 58,8%) ở mức ổn định. Khóa đào tạo bao gồm chuyên môn ngành, cơ cấu thị trường ngoại hối, cơ chế giao dịch đặt lệnh, kiểm soát rủi ro tài khoản giao dịch và các khóa học liên quan khác cho phép khách hàng có đầy đủ sự tự tin đối với thị trường ngoại hối, kéo dài thời gian khách hàng tham gia vào thị trường, gia tăng số lượng khách hàng tin tưởng vào IB. Ngoài ra, ATOM Markets sẽ giúp IB đào tạo nhân viên của mình, để nhân viên IB có kiến thức cũng như kỹ năng chuyên môn phục vụ khách hàng hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh của IB và cố gắng giúp IB thành công trên thị trường ngoại hối