Giấy phép hoạt động

Giấy phép MSB được giám sát và cấp bởi FinCEN

 

Từ năm 2016 đến nay, ATOM Markets đã được Hiệp hội tài chính phái sinh Hoa Kỳ  NFA cấp phép số 0527337.

Đặc biệt, ATOM Markets nhận giấy phép MSB được giám sát và cấp bởi FinCEN (Cục Thi hành Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ).

Mục tiêu chính là để quản lý các sàn và công ty liên quan đến dịch vụ tiền tệ bao gồm chuyển tiền quốc tế, trao đổi ngoại hối, giao dịch / chuyển tiền tệ (bao gồm tiền kỹ thuật số / tiền ảo), phát hành ICO, cung cấp dịch vụ trả trước, phát hành séc du lịch.

 

 

Hiện tại, các sàn giao dịch như Huobi, OK và Binance đã thông báo rằng họ đã có được giấy phép kinh doanh dịch vụ tiền tệ của Hoa Kỳ, đã thu hút sự chú ý của nhiều sàn giao dịch. Đồng thời hoàn thiện các quy tắc STO dưới sự giám sát của ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ.

 

ATOM Markets nhận giấy phép MSB được giám sát và cấp bởi FinCEN

 

Xem thêm :

Cách tra tra giấy phép MSB của ATOM Markets

 

Hiệp hội tài chính phái sinh Hoa Kỳ  NFA

 

Hiệp hội tương lai Mỹ (NFA), một cơ quan độc lập phi thương mại cho các giao dịch tương lai và ngoại hối của Hoa Kỳ. Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA) là một tổ chức tài chính phái sinh phi lợi nhuận được thành lập năm 1976 căn cứ theo quy định tại điều 17 của luật Trao đổi Hàng hóa Hoa Kỳ. Theo điều 17 của Luật trao đổi hàng hóa được được điều chỉnh theo Chương III  điều luật năm 1974 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), quy định việc đăng ký giấy phép và dưới sự giám sát của Uỷ ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đối với các hiệp hội tương lai.

Hiệp hội tương lai Mỹ (NFA)

 

Vào ngày 22 tháng 9 năm 1981, CFTC đã chấp nhận NFA chính thức trở thành một "Hiệp hội tương lai hợp pháp". Vào ngày 1 tháng 10 năm 1982, NFA chính thức hoạt động.

 

ATOM Markets đã được Hiệp hội tài chính phái sinh Hoa Kỳ  NFA cấp phép số 0527337

 

Xem thêm :

Cách tra tra giấy phép NFA của ATOM Markets