Cách tra giấy phép NFA

Từ năm 2016 đến nay, ATOM markets đã được Hiệp hội tài chính phái sinh Hoa Kỳ NFA cấp phép số 0527337.

Sau đây là các hướng dẫn tra cứu giấy phép của ATOM Markets: 

 

Bước 1: Truy cập vào trang chủ NFA theo đường dẫn:

https://www.nfa.futures.org/basicnet/

 

 

Bước 2: Nhập chữ “ATOM FINANCIAL GROUP” hoặc giấy phép số  "0527337" vào ô tìm kiếm và bấm Search

 

 

ATOM markets đã được Hiệp hội tài chính phái sinh Hoa Kỳ NFA cấp phép số 0527337