Cách tra giấy phép NFA

Từ năm 2016 đến nay, ATOM markets đã được Hiệp hội tài chính phái sinh Hoa Kỳ NFA cấp phép số 0527337, Cơ quan quản lý tài chính Anh FCA cấp phép số 789265, Ủy ban đầu tư và chứng khoán tài chính ASIC cấp phép số 001263782 và Ủy ban dịch vụ tài chính Vanuatu cấp phép số 40101

Sau đây là các hướng dẫn tra cứu các giấy phép của ATOM Markets: 

 

Bước 1: Truy cập vào trang chủ NFA theo đường dẫn:

https://www.nfa.futures.org/basicnet/

 

 

Bước 2: Nhập chữ “ATOM FINANCIAL GROUP” hoặc giấy phép số  "0527337" vào ô tìm kiếm và bấm Search

 

 

ATOM markets đã được Hiệp hội tài chính phái sinh Hoa Kỳ NFA cấp phép số 0527337