Đồng hành IB
cùng ATOM Markets

Thưởng không giới hạn
Thưởng xe hơi

Điều kiện nhận giải

1.000.000 USD

30.000 lot tặng xe hơi trị giá 2.3 tỷ đồng

500.000 USD

15.000 lot tặng xe hơi trị giá 1.1 tỷ đồng

200.000 USD

7.500 lot tặng xe hơi trị giá 450 triệu đồng

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG THAM GIA?