Chính sách tuyên bố rủi ro

CHÍNH SÁCH TUYÊN BỐ RỦI RO ATOM MARKETS

Mục đích của tài liệu này nhằm tư vấn cho bạn hiểu về những rủi ro liên quan có thể xảy ra với các hợp đồng giao dịch Chênh lệch (CFD) và ngoại hối (Forex, FX) theo yêu cầu của Thị trường và IFSC. Bằng cách xem tài liệu này, bạn không có nghĩa vụ phải cam kết đầu tư với chúng tôi; Tuy nhiên, nội dung được dựa trên những đề xuất để giao dịch với Atom Markets.

 

Chính sách Tuyên bố rủi ro này không chứa tất cả các rủi ro trong giao dịch CFD và ngoại hối mà được xem như một hướng dẫn để hỗ trợ khách hàng trong công nhận và nhận thức về những rủi ro có thể có khi giao dịch Chênh Lệch (CFD) và Ngoại hối (Forex, Fx)

 

Mỗi khách hàng phải đảm bảo rằng quyết định của họ được thực hiện trên cơ sở thông báo và họ hài lòng với những thông tin hiện đã có sẵn cho họ. Nếu bạn không chắc chắn hoặc không hiểu về chính sách tuyên bố rủi ro này, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan tư vấn tài chính có thẩm quyền hoặc liên hệ trực tiếp với Atom Markets.

 

VUI LÒNG ĐỌC THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO VỚI CHÚNG TÔI

Trước khi giao dịch CFD, và Forex, bạn phải nhận thức được những rủi ro liên quan có thể xảy ra đối với từng cá nhân và tổ chức tham gia. Mức đòn bẩy cao kết hợp trong giao dịch CFD và Forex có nghĩa là mức độ rủi ro so với các sản phẩm tài chính khác là cao hơn. Đòn bẩy (hoặc giao dịch ký quỹ) có thể dẫn đến mất mát đáng kể, đồng nghĩa mức độ rủi ro cũng tăng đáng kể cho nhà đầu tư.

 

Kết quả trong quá khứ của các loại hình đầu tư không đảm bảo sự thành công của bất kỳ kết quả nào trong tương lai. Bạn phải nhớ bất kỳ hoa hồng và thuế cá nhân sẽ phát sinh (nếu có) khi giao dịch với chúng tôi. Atom Markets không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thuế quý vị có thể phải trả trên bất kỳ lợi nhuận thực hiện trong thời gian nhà đầu tư là một chủ tài khoản với dịch vụ của chúng tôi.

 

Giao dịch với đòn bẩy sẽ liên quan đến mức độ rủi ro cao và không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể có lợi cũng như có hại cho bạn, trong đó lợi nhuận và tổn thất về tài chính đều có thể xảy ra. Điều này có nghĩa là khách hàng nên theo dõi chặt chẽ đối với các vị thế giao dịch - đó là trách nhiệm duy nhất của khách hàng để giám sát vị mức độ rủi ro về mặt tài chính. Trước khi quyết định giao dịch, nhà đầu tư nên cẩn thận xem xét các mục tiêu ban đầu đặt ra, mức độ kinh nghiệm giao dịch tài chính và rủi ro có thể xảy ra khi đầu tư. Nếu nhà đầu tư đang không chắc chắn về sự phù hợp của sản phẩm dịch vụ được cung cấp bởi Atom Markets, xin vui lòng tìm kiếm trợ giúp từ các cơ quan tư vấn tài chính có thẩm quyền hoặc liên hệ trực tiếp với Atom Markets (chi tiết liên hệ xem tại đây). Luôn luôn có một mối quan hệ giữa lợi nhuận cao và rủi ro cao. Bất kỳ thị trường hoặc hình thức đầu tư kinh doanh nào có thể mang lại lợi nhuận cao bất thường thì đều phải chịu rủi ro cao. Bất cứ ai không khả năng tài chính hoặc không chấp nhận được thất thoát tài chính khi đầu tư thì không nên tham gia vào giao dịch CFD hoặc Ngoại hối.

 

GIAO DỊCH CFD VÀ FOREX LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ RỦI RO CAO VÀ CÓ THỂ LÀM MẤT HOÀN TOÀN QUỸ ĐẦU TƯ CỦA NHÀ GIAO DỊCH, KHÔNG THÍCH HỢP VỚI HẦU HẾT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ/GIAO DỊCH.