Chính sách khiếu nại

 

Chính sách khiếu nại Atom Markets

Nếu nhà đầu tư muốn khiếu nại, chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện theo quy trình được nêu dưới đây. Điều này sẽ giúp chúng tôi giải quyết khiếu nại của bạn theo cách hiệu quả nhất có thể để lấy lại sự tự tin của bạn.

 

Tiếp theo, liên hệ trực tiếp với nhóm Đội ngũ Hỗ trợ kinh doanh của Atom Markets. Hãy nhớ rằng, nếu gặp bất cứ vấn đề nào, một cuộc gọi sớm nhất có thể sẽ cho chúng tôi cơ hội giải quyết khiếu nại của bạn ngay lập tức. Nếu nhân viên Hỗ trợ tài khoản không thể giải quyết thỏa đáng khiếu nại của bạn, vui lòng yêu cầu họ chuyển khiếu nại đến người quản lý cấp trên.

 

Nếu bạn vẫn không hài lòng với phản hồi từ nhóm Hỗ trợ của chúng tôi, thì bạn có thể chuyển vấn đề đến Văn Phòng tổng công ty của chúng tôi. Họ sẽ xem xét khiếu nại của bạn và liên hệ trực tiếp với bạn.

 

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhóm Hỗ trợ kinh doanh của Atom Markets gia email: info@atommarkets.com.vn hoặc hotline: 0283 620 2500