Chính sách bảo mật

 

Chính sách Bảo mật Quyền Riêng tư Atom Markets

Chúng tôi – Atom Markets – tôn trong quyền riêng tư cá nhân. Chúng tôi xem việc bảo mật quyền riêng tư của khách hàng là điều quan trọng hơn hết. Chính sách Bảo mật Quyền riêng tư sẽ được áp dụng cho tất cả các khách hàng tại Atom Markets, bao gồm khách hàng cũ, khách hàng hiện tại và khách hàng mới trong tương lai.

Mục dích của Chính sách Bảo mật Quyền riêng tư là mô tả cho bạn dữ liệu nào chúng tôi thu thập, chúng tôi thu thập thông tin bằng cách nào, và cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nó cũng mô tả các tùy chọn cho bạn để truy cập, sửa đổi, xóa hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Dữ liệu cá nhân là thông tin hoặc ý kiến liên qua đến cá nhân, được sử dụng để xác nhận chứng thực cá nhân đó khi đăng kí/đăng nhập tài khoản, các chương trình/cuộc thi mà Atom Markets ban hành và tổ chức và chăm sóc khách hàng định kì.

Dữ liệu cá nhân có thể được thu thập qua các biểu mẫu đăng kí Mở tài khoản (bao gồm Classic, Bonus, ECN, Demo), hội thảo, điện thoại,… khi được cá nhân đó đồng ý.

Theo các điều khoản về Luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền sao chép dữ liệu cá nhân do chúng tôi lưu trữ với một khoản phí cho việc chúng tôi phải thanh toán các chi phí lưu giữ, trích xuất, đánh giá và sao chép bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu.

 1. Thông tin cá nhân

  A. Các loại thông tin cá nhân Atom Markets thu thập

B .Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 1. Chính sách Cookies

Cookies là các file nhỏ chứa đựng thông tin mà người sử dụng web dùng để theo dõi khách hàng. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi hành vi duyệt web của bạn trên website của chúng tôi hoặc các trang web khác hoạt động liên kết với Atom Markets bao gồm các trang truyền thông xã hội, loại thiết bị của bạn, và để thu thập dữ liệu khác nhau, bao gồm phân tích, giới thiệu về cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách thu thập và phân tích thông tin này, chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất dịch vụ của mình tốt hơn. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn ưu đãi sản phẩm có liên quan hơn và trải nghiệm chung tốt hơn trên trang của chúng tôi và ứng dụng di động. Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ IP của bạn để điều chỉnh trải nghiệm của bạn tốt hơn.

 1. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng các cách nào?

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn trực tiếp hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cần thiết để cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn về các ưu đãi cho dịch vụ bổ sung mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ thấy có giá trị nếu bạn đồng ý, hoặc cho phép dựa trên sở thích hợp pháp. Bạn không cần đồng ý như một điều kiện để mua hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi. Các liên hệ này có thể bao gồm:

Bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn đăng ký của mình liên quan đến việc nhận thông tin liên hệ từ chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi bằng cách đăng nhập tài khoản của bạn và truy cập trang “Cài đặt Tài khoản”.

 1. Quy định thay Chính sách Quyền Riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách về Quyền riêng tư này vào bất cứ lúc nào để Chính sách được cải tiến và phát triển hơn. Khi chúng tôi thực hiện bất kỳ sự sửa đổi nào đối với Chính sách về Quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và/hoặc đặt thông báo trên website của chúng tôi mà chúng tôi thấy phù hợp. Điều này là để giúp bạn biết được thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin, và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng tôi tiết lộ thông tin đó.

 1. Quy định về Chia sẻ Thông tin

  A. Chia sẻ Thông tin giữa các Công ty thành viên

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được đề cập ở trên với các công ty thành viên vì mục đích kinh doanh, ví dụ, song không hạn chế việc phục vụ các yêu cầu liên quan tới tài khoản của khách hàng và thông báo tới khách hàng về các sản phẩm hay dịch vụ mới, hoặc để hỗ trợ hoạt động giao dịch của công ty, các công ty thành viên, hay nhân viên, và được cho phép bởi luật điều phối. Các thành viên của chúng tôi có thể bao gồm các công ty được quản lý hay sở hữu bởi chúng tôi, cũng như các công ty có lợi ích liên quan tới việc sở hữu công ty của chúng tôi. Thông tin chúng tôi chia sẻ với các thành viên có thể bao gồm thông tin bất kỳ được miêu tả ở trên, ví dụ như tên, địa chỉ, thông tin giao dịch và thông tin tài khoản của bạn. Các công ty thành viên của chúng tôi cũng áp dụng các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân tương tự như Atom Markets.

 1. B. Chia sẻ Thông tin với bên thứ ba

Atom Markets không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp liệt kê trong Chính sách này. Các bên thứ ba có thể được chia sẻ thông tin bao gồm các công ty không phải là thành viên của Atom Markets, mà đóng vai trò như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài khoản hoặc giao dịch của bạn tại Atom Markets, gồm các công ty tư vấn chuyên nghiệp, tư vấn pháp lý hoặc kế toán. Các công ty không phải là công ty thành viên, hoạt động như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ Atom Markets đều phải tuân theo chính sách bảo mật thông tin họ nhận được và chỉ được sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho việc cung cấp dịch vụ, và chỉ với mục đích mà Atom Markets chỉ định. Atom Markets có thể tổng hợp dữ liệu nặc danh về các hoạt động giao dịch của khách và chia sẻ thông tin cho bên thứ ba.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhằm hoàn tất những chỉ dẫn của bạn hoặc nâng cao dịch vụ phục vụ bạn. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Atom Markets không bán thông tin cá nhân của bạn.

 1. C. Chia sẻ Thông tin Pháp lý

Trong một số trường hợp cá biệt, Atom Markets có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba theo luật. Ví dụ, chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân để hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu của nhà chức trách, khi điều này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hay tài sản của chúng tôi. Ngoại trừ các trường hợp được liệt kê trong chính sách này, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ lý do nào khác, trừ khi chúng tôi thông báo với bạn về việc thông tin sẽ được sử dụng như thế nào khi bạn gửi thông tin đó cho chúng tôi, hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.

 1. Lựa chọn của nhà đầu tư

Bạn có thể không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào theo yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó có thể gây ra trở ngại cho Atom Markets trong việc mở tài khoản, duy trì tài khoản hay cung cấp dịch vụ cho bạn. Trong khi chúng tôi nỗ lực hết minh để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ tại Atom Markets là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật, bạn có thể giúp chúng tôi rất nhiều bằng cách nhanh chóng thông báo cho chúng tôi khi thông tin về bạn có bất kỳ sự thay đổi nào.

NẾU CÓ BẤT CỨ THẮC MẮC HOẶC KHIẾU NẠI NÀO VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ, XIN HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI:

Email: info@atommarkets.com.vn

HOTLINE: 0283 620 2500